Prifddinas

De elvenstad Prifddinas is een van de grootste en meest uitgebreide steden van Gielinor. Prifddinas is gebouwd op een gigantische krater en bestaat volledig uit kristal. Vanwege dingen als de Grand Exchange en de talloze skillactiviteiten wordt de stad soms ook wel een "high-level Varrock" genoemd. Om in de stad te kunnen komen moet je de quest Plague's End hebben voltooid.

Elven

Geschiedenis

Prifddinas is gebouwd rond de Tower of Voices, die Seren had gebouwd toen ze de elven in het Eerste Tijdperk via de World Gate naar Gielinor bracht. De Tower of Voices zou de plaats worden waar alle elven samenkwamen en de raad zou zetelen. Om te overleven, moesten de acht families samen een eigen gemeenschap vormen. Ze gaf elk van de acht elvenclans een zaadje en droeg ze op rond de Tower of Voices een eigen gebied te maken. De stad zou bestaan uit een achthoek met acht torens en acht muren. Elk segment zou een deel van de muur hebben, zodat elk van de clans gelijke toegang had tot de Tower of Voices om het woord van Seren te horen en ze allemaal evenveel verantwoordelijkheid zouden hebben bij een beleg van de stad. Nadat de zaadjes geplant waren in de centra van de clansegmenten en elke clan zijn segment naar hun behoeften had geschapen, stond er een enorme stad met negen grote torens; Prifddinas1.

Tot het Tweede Tijdperk konden de elven via de World Gate tussen Gielinor en hun thuisplaneet Tarddiad reizen en kristal meenemen. De verbinding werd gesloten toen Seren Zaros op het bestaan van de World Gate wees en Zaros de World Gate overnam. Hierdoor kon er geen kristal meer naar Gielinor kon worden gebracht. De elven leefden grotendeels in afzondering van de rest van de wereld, hoewel er handel met de gnomes bestond en ze ook de Mahjarrat kenden2. Seren trok zich terug in de Tower of Voices en sprak alleen nog met de elvenleiders om zo elven langzaam minder afhankelijk van haar te maken. Door een fout van Seren konden de elven niet al te lang van Seren vandaan zijn zonder te sterven. Seren wilde de verslaving van de elven langzaam afbouwen. Doordat de Iorwerth langer van huis waren op hun jachtpartijen en visreizen, werden zij het snelste minder afhankelijk van Seren3.

Toen Zaros aan het einde van het Tweede Tijdperk verslagen werd door Zamorak en het rijk van Zaros uiteen viel, besloot Seren een barrière rond Tirannwn te bouwen en de Cadarn-clan met een klein aantal Iorwerth-elven de Underground Pass te laten bewaken. Zo gingen de God Wars aan de elven voorbij, totdat Guthix ontwaakte en hij Gielinor godenvrij wilde maken. Ook Seren werd gedwongen haar elven voorgoed te verlaten. Seren plaatste haar duisterste gedachten in een apart wezen en zond die ver weg, zodat ze de elven geen kwaad konden doen. Vervolgens versplinterde zij zichzelf in kristallen. De vrijgekomen energie verspreidde zich over het land van de elven. Met de kristallen konden elven ver voorbij de muren van de stad reizen en uiteindelijk zouden ook deze kristallen niet meer nodig zijn. De elf Baxtorian Cadarn en zijn familie werden naar het oosten gestuurd om weer deel uit te maken van de wereld3. Hij stichtte daar een groot koninkrijk.

De Iorwerth-clan en Cadarn-clan, de enige clans met militaire macht, werden zo gescheiden. Seren had de Iorwerth opgedragen de al goed beschermde stad Prifddinas te verdedigen en de Iorwerth-clan vond dat een verspilling van hun talent. Ze wilden ook naar het oosten trekken, net als de Cadarn-clan. Seren was weg, Cadarn ook. De World Gate was verloren en de elven konden niet terug naar Tarddiad. In het jaar 1930 van het Vierde Tijdperk Prifddinas in. Zij wilden de andere elven laten zien wat ze konden4, hoewel het uiteindelijk maar een excuus bleek voor de grotere ambities van Lord Iorwerth6.

De Cadarn-clan in het oosten merkten dat opeens geen enkel bericht dat via Arandar werd verstuurd, werd beantwoord. Ook magie werd geblokkeerd. Vijf elven werden de Underground Pass ingestuurd om te kijken wat er aan de hand was. Slechts één keerde er terug, met verhalen over elven die elven in Prifddinas vermoordden en de Iorwerth-clan die de Tower of Voices had ingenomen. Koning Baxtorian besloot een leger te sturen om de vrede te herstellen5. Toen het leger aankwam, haddden de Iorwerth de stad volledig in handen. Lord Iorwerth was niet voor rede vatbaar en Baxtorian besloot de stad te belegeren, aangezien hij wist dat een bestorming geen enkele zin zou hebben. Prifddinas bleek echter zelfvoorzienend te zijn, dus Baxtorian had geen enkele kans te winnen. Ondertussen hoorde Baxtorian dat zijn koninkrijk was veroverd door de mensen en zijn koningin, Glarial, werd vermist. Baxtorian wist dat er geen andere kans zou komen Prifddinas te redden, dus hij zette zijn koningin uit zijn hoofd. Via een geheime ingang redde hij in een paar weken de elvenleiders uit de stad. Hij bracht ze naar de Grand Library en via een betovering veranderden ze de stad terug naar kristallen zaadjes, inclusief de elven die er in waren. Vervolgens verborgen de elvenleiders zich en ging Baxtorian door de Underground Pass terug om zijn koningin te vinden, wat overigens niet zou lukken6.

Het wezen met de duistere energie van Seren vond een huis in de Underground Pass en werd de Dark Lord. Om hem gevangen te houden, hadden enkele elvenleiders de Temple of Light om hem heen gebouwd. De Dark Lord, vroeger een deel van Seren, was erg gefascineerd door de dood. Seren had als godin namelijk het eeuwige leven. De Iorwerth-elven hielpen de Dark Lord de dood op allerlei manieren te aanschouwen en zo raakten zij steeds verder van de andere elven af74.

De Iorwerth-elven voelden zich verraden en wilden Prifddinas herbouwen zonder de andere elven. Dit leidde tot alles wat in de Plague City-serie wordt beschreven: het pact met koning Lathas van East Ardougne, het verzinnen van de Plague, de invasie van mourners in West Ardougne en de misleiding van jou waardoor je goede koning Tyras van West Ardougne vermoordde. De elf Arianwyn, die later Lord Cadarn blijkt te zijn, weet je te overtuigen dat zijn kant de goede kant is en niet die van koning Lathas. Uiteindelijk weten jullie te voorkomen dat de Iorwerth-clan het Death altar bereikt. Pas hierna komen jij en Arianwyn te weten wat er met Prifddinas is gebeurd: teruggebracht naar kristallen vorm. Een ondergronds deel van de stad blijkt nog te bestaan, dat in handen is van de Iorwerth-elven. Arianwyn en jij ontdekken hier dat de Iorwerth-elven de energie van het Death altar in de Temple of Light wilden gebruiken om Prifddinas zonder de andere elven te herstellen. Helaas voor hen hebben jij en Arianwyn voorkomen dat ze dat kunnen doen. De Iorwerth-clan verzint een nieuw plan waarbij de de bevolking van West Ardougne wordt uitgemoord om de Dark Lord op te roepen en zijn energie te gebruiken, maar ook dat weten jullie te voorkomen. Je speurt alle verborgen elvenleiders op, laat Prifddinas hergroeien zonder Lord Iorwerth en verslaat de Dark Lord. Voortaan is Prifddinas ook geopend voor niet-elven.

Er komen

De eerste keer dat je Prifddinas bezoekt moet je de stad lopend betreden. Loop in het noorden van Isafdar, ten noorden van de lodestone van Tirannwn, of in het westen van Arandar, de serie bergpassen ten zuidwesten van de Gnome Stronghold, langs de wachters die de toegang tot Prifddinas bewaken. Je zult feestelijk onthaald worden door de leiders van de elvenclans en in het bijzonder door Arianwyn, de leider van de Cadarn clan. Arianwyn zal je vervolgens een rondleiding geven door de stad, waarna je er ook zelf kunt rondlopen.

Ingang

In het vervolg kun je nog steeds deze ingangen gebruiken, al is het wat omslachtig. De makkelijkste manier om in Prifddinas te komen is om te teleporteren naar de lodestone in de Tower of Voices. Een andere populaire manier een crystal teleport seed, waarmee je naar de acht verschillende clans kunt teleporteren. Je teleporteert dan naar de herald van de clan, in de buitenste cirkel van de stad. Zie daarvoor ook wel de plattegrond hieronder. Ook is er in het noorden van de stad een gnome glider, kun je in het oosten van de stad een spirit tree vinden en is er in het westen een fairy ring met code D-J-S. Als je een max cape of completionist cape hebt kun je hiermee ook naar de Max Guild teleporteren, in het zuidoosten van de stad. Na de elite achievements van Tirannwn kun je met een Tirannwn quiver 4 teleporteren naar de harmony pillars in het Meilyr-gedeelte. Als je in een clan zit kun je met je clan vexillum naar de Tower of Voices teleporteren. Als je je huis in Prifddinas hebt staan kun je met Teleport to House (de spreuk of een teleport tablet) naar het Ithell-gedeelte teleporteren.

Plattegrond

Plattegrond Prifddinas

Tower of Voices

In het midden van de stad staat de Tower of Voices. Hier staan vooral dingen die spelers veel gebruiken. Op de begane grond vind je de volgende dingen:

Portalen Tower of Voices

In de noordoostelijke hoek van de toren kun je naar boven klimmen. Op de bovenverdieping vind je een stukje van de godin Seren, waar je voorwerpen op kunt gebruiken om bepaalde titels vrij te spelen of om taken te voltooien. Ook staat hier het memoriam device. Dit apparaat kwam je misschien al eerder tegen in Fate of the Gods. Verspreid over Prifddinas liggen memoriam crystals, die herinneringen van Seren bevatten. Door de kristallen in het apparaat te stoppen kun je de herinneringen lezen. Waar je de kristallen kunt vinden kun je in onderstaande tabel aflezen.

KristalLocatie
01Ten westen van Morvran, in het Iorwerth-gedeelte. Het kristal zweeft iets buiten het huisje met de muzikant erbuiten.
02In het noordoosten van het Crwys-gedeelte, verscholen in de inkeping in het gebouw naast de elder tree patch.
03In het Trahaearn-gedeelte, naast de herald. Deze staat bij de bank.
04In de battlestaffwinkel in het westen van het Cadarn-gedeelte.
05Je moet deze van Arianwyn stelen, in de buurt van de herald in het Cadarn-gedeelte. Hij zal je soms vrij vaak betrappen, dan moet je even wachten tot je het weer kunt proberen.
06Praat na Fate of the Gods met Lord Iorwerth en vraag hem over de Iorwerth-clan. Na de uitleg krijg je het kristal.
07In het gebouw ten zuiden van de Seren Stones in het Trahaearn-gedeelte. Doorzoek de kratten tegen westelijke muur om het kristal te vinden
08Plant een struik naar keuze in de patch in het noordwesten van het Crwys-gedeelte en gebruik de Check-health optie erop als hij volgroeid is.
09In de kathedraal in het noorden van het Hefin-gedeelte. Het kristal zweeft net iets ten zuiden van de Seren Stone.
10In het gebouw met de harmonium harps, in het zuidwesten van het Ithell-gedeelte. Het kristal zweeft in het zuidwesten van het gebouw.
11In het huisje van de Impling Collector, in het noordwesten van het Amlodd-gedeelte. Het kristal zweeft tegen de noordelijke muur aan, naast het bureau.
12Twee stappen ten zuiden van Lady Meilyr, in het gebouw in het noordoosten van het Meilyr-gedeelte.
13Doe een van de emoties van het Hefin-parcours van Agility (Hefin Lotus, Hefin Bow, Hefin Ward of Hefin Crane) naast Lady Hefin, iets ten oosten van het parcours. Je moet hier 77 Agility voor hebben.
14Vul een emmer met zand in de zandbak in het zuidwesten van het Ithell-gedeelte met minstens tien emmers in je inventory.
15Teleporteer naar de fairy ring D-J-S. Je moet hiervoor begonnen zijn aan Fairy Tale Part II - Cure A Queen.
16Oogst wat harmony moss in het Meilyr-gedeelte nadat je een perfect juju farming potion hebt gedronken en terwijl je een volgroeide fruitboom hebt staan in de patch in het noorden van het Meilyr-gedeelte.

De clans

De rest van de stad is opgedeeld in acht delen; één voor elke clan. Elke clan is gefocust op twee skills. Je zult in hun gedeelte dan ook goede manieren vinden om deze skills te trainen. Over het algemeen zijn dit manieren voor (erg) hoge levels, maar vanwege de hoge eisen om de stad te mogen bezoeken hebben de meeste spelers die levels al. Je hebt alle clanleiders al eens ontmoet tijdens Plague's End, waarbij ze ook een hint gaven over de skills die ze belangrijk vinden. Hieronder staan ze echter nog eens opgesomd, met daarbij alle activiteiten die je in hun gedeelte van de stad kunt doen.

Elke clan heeft ook een herald, bij wie je voor 1.000.000 gp de cape van de clan kunt kopen. De heralds zijn te vinden in de ronde kamers verspreid over de buitenste ring van de stad, waar op de plattegrond hierboven ook wel de namen van de clans staan. Met de capes kun je van de bijbehorende clan opvragen of de Voice of Seren er actief is (later meer hierover). Ook kun je er een emotie mee doen. Door de acht capes samen te voegen maak je de master clan cape. Daarmee kun je direct kijken waar de Voice of Seren actief is en kun je de emoties van alle clans doen. Ook kun je het uiterlijk ervan veranderen naar dat van een clan naar keuze. Je kunt de master clan cape altijd weer uit elkaar halen om de acht losse capes terug te krijgen.

Master clan cape

Clan Amlodd

Amlodd-symboolHet Amlodd-gedeelte ligt in het westen van de stad, ten noorden van het Ithell-gedeelte. De focus ligt er op Summoning en Divination. Dit is te merken aan de Summoning-obelisk naast Lord Amlodd, in het westen van het gebied. Bij de obelisk kun je pouches en scrolls maken. Ook kan Lord Amlodd, net als Bogrog in Oo'glog, je pouches omruilen voor spirit shards. Na de moeilijke achievements van Tirannwn zal hij echter 10% meer shards geven dan Bogrog. Na de moeilijke achievements kun je ook je chronicles van Divination inleveren bij Eilwynn, net iets ten noorden van Lord Amlodd.

In het oosten van het Amlodd-gedeelte is een afgesloten gebied met truthful, blissful en manifest shadows. Deze stellen de corruptie voor van het lichaam, de geest en de ziel van Seren. De schaduwen zullen soms cores droppen die je in het rift ernaast kunt gooien om ze te zuiveren. Daarbij krijg je soms een light core, die je kunt gebruiken om de light creature pouch mee te maken. Je kunt ook eenmalig vijftien van elke soort cores aan Lord Amlodd tonen om een lamp voor 50.000 Divination XP te krijgen. Als je veel geluk hebt kunnen de schaduwen ook onderdelen van een huisdier droppen. Als je van elke soort schaduw het onderdeel hebt gekregen kun je ze samenvoegen om je eigen schaduwtje te maken!

Blissful shadow

Twee laatste bijzonderheden in dit gebied zijn de fairy ring met code D-J-S en de Impling Collector. In het noordwesten staat het huisje van Daffyd, een fervent verzamelaar van implings van [[pagina:Impetuous Impulses]]. Als je ze allemaal een keer hebt gevangen kun je met hem praten om voortaan drie keer zoveel XP te krijgen voor implings of om voortaan twee keer zoveel loot van ze te krijgen. Je kunt altijd met hem praten om je keuze te veranderen.

Clan Cadarn

Cadarn-symboolHet Cadarn-gedeelte ligt in het oosten van de stad, ten zuiden van het Crwys-gedeelte. Er wordt voornamelijk gedaan aan Magic en Ranged. Dit is goed te merken aan al de krijgers die in het hele gebied rondlopen. De Cadarn rangers en Cadarn magi zijn dan ook geduchte tegenstanders die ability's gebruiken om tegen je te vechten. Als je er 1000 weet te verslaan speel je echter wel een nieuwe titel, of the Cadarn, vrij.

In het oosten vind je een veldje met flax en een huisje met een spinnewiel en een weefgetouw. Iets ten zuiden hiervan is de ingang van de Max Guild, deze wordt verderop besproken.

Spinnewiel

In het noordwesten staat een winkeltje waar battlestaffs worden verkocht. Je kan er dagelijks 20 kopen van Haf en na de moeilijke achievements van Tirannwn ook nog eens 16 van Lunet. Ook staat er in de winkel een toverboek op een standaard, waarbij je je prayers kunt veranderen naar ancient curses en weer terug, en je spreukenboek naar ancient magicks en weer terug. Het boek gebruiken verhoogt je Ranged, Magic en Defence levels tijdelijk met vijf levels. Net buiten het winkeltje staat een grootse fontein, de Tears of Seren. Je kunt je dragonstone juwelen opladen door ze in de fontein te dopen, net als in de Heroes' Guild en de Legend's Guild.

Clan Crwys

Crwys-symboolHet Crwys-gedeelte ligt in het oosten van de stad, ten noorden van het Cadarn-gedeelte. De focus ligt er op Farming en Woodcutting. Dit zijn dan ook de voornaamste dingen die je er terugvindt.

Er zijn totaal drie farming patches: een bush en een herb patch in het westen en een elder tree patch in het oosten, met bij beide groepjes farmers en tool elfs. Ook zijn er vier magic trees in het zuiden, vijf yew trees en een bankkist in het noorden en vijf plekken met choking ivy in het ronde huisje met Coeden, in hetzelfde stuk als de yews. Coeden verkoopt overigens zaadjes en zaailingen voor Farming.

Farming patches

In het oosten van het Crwys-gedeelte vind je een stokoude spirit tree en de gnome Glouron. Als je 89 Farming hebt en met Glouron praat, leert hij je om drie spirit trees tegelijk te planten en om naar de spirit tree naast hem te teleporteren. Als je met hem praat nadat je een derde spirit tree hebt geplant geeft hij je een lamp voor 50.000 Farming XP.

Clan Hefin

Hefin-symboolHet Hefin-gedeelte ligt in het noorden van de stad, ten westen van het Meilyr-gedeelte. De voornaamste skills zijn er Agility en Prayer. In vergelijking met andere delen van de stad is er relatief weinig te doen bij de Hefin-clan, maar de activiteiten die je er kunt doen zijn dan wel de moeite waard.

In het zuiden vind je twee manieren om Agility te trainen: serenity posts en het Hefin-parcours. Bij de serenity posts in het zuidoosten kun je elke dag 20.000 XP halen door Lady Hefin na te doen. Dit kost vrij weinig inspanning. Ten westen van de posts ligt het begin van het Hefin-parcours. Dit is een traditioneel parcours met een paar extra's. De XP schaalt met je level, waardoor het een van de beste manieren is om van level 77 tot 99 te trainen. Over beide manieren kun je meer lezen op de pagina over Agility.

Agilityparcours

In het noorden staat een grootse kathedraal op de bergwand. Uiteraard staat er ook een altaar, maar wat het meeste opvalt is de Seren Stone, de grote gloeiende paarse steen die in het midden van het gebouw zweeft. De steen wordt gecorrumpeerd door de giftige smurrie uit de Poison Wastes in het zuiden van Tirannwn en je krijgt een hoop Prayer XP om dit tegen te gaan. Je kunt bij de monniken die in de kathedraal lopen cleansing crystals kopen, die je vervolgens kunt gebruiken om de Seen Stone te zuiveren. Dit zal even duren, maar nadat je bent begonnen hoef je er geen aandacht meer aan te besteden. Een cleansing crystal kost 110.000 gp en levert je 9.800 XP op, wat neerkomt op 11,22 gp/xp. Ter vergelijking zijn dragon bones op een gilded altar met twee burners 7,78 gp/xp en frost dragon bones op dezelfde manier 17,3 gp/xp.

Clan Iorwerth

Iorwerth-symboolHet Iorwerth-gedeelte ligt in het zuiden van de stad, ten westen van het Trahaearn-gedeelte. De Iorwerth doen vooral aan Attack, Strength en Slayer. Om die reden lopen er ook overal Iorwerth guards en Iorwerth scouts rond. Deze gebruiken ability's, maar zijn vrij onschuldig als je spreuken als Snare gebruikt. Let er wel op dat de guards met hun halberds verder kunnen reiken.

De grote trekpleister van de Iorwerth is de Slayer master Morvran. Deze staat in het noorden van het gebied en geeft zware taken aan iedereen met 120 Combat en 85 Slayer. Ook kun je bij hem de D&D Rush of Blood spelen. In de D&D heb je tien minuten om zover mogelijk te komen in 20 waves aan monsters. Er staat nog geen guide over Rush of Blood op de website, dus verdere details ontbreken nog. Naast Morvran staat een kleine obelisk waar je je Summoning punten kunt opladen.

Morvran

In het zuiden staat een groot huis waar je met Lord Iorwerth kunt praten. Achter hem staan echter interessantere dingen. Bij het altaar kun je je prayer punten opladen en krijg je een tijdelijke boost van vijf levels in Attack, Strength en Defence. Naast het altaar staat net als in Taverley een crystal chest, die je met een crystal key kunt openen. In deze zitten echter betere spullen, met nog wat extra's als je hem opent tijdens de Voice of Seren – hier later meer over.

Clan Ithell

Ithell-symboolHet Ithell-gedeelte ligt in het westen van de stad, ten zuiden van het Amlodd-gedeelte. De voornaamste skills zijn er Crafting en Construction. Deze zie je dan ook op veel manieren terug.

In het zuidwesten vind je harmonium harps, een manier om zonder veel inspanning Crafting te trainen. Je hoeft er namelijk maar eens in de zoveel tijd te klikken. Met de harmonic dust die je ervan krijgt kun je zaadjes tot spullen van kristal zingen bij de singing bowl in het noordoosten. Naast de singing bowl staat Eluned, die het zingen wel voor je wil doen voor de juiste prijs. Dit kan handig zijn als je geen zin hebt om harmonic dust te halen en/of het juiste level niet hebt.

In het oosten staat Lady Ithell voor een gigantisch standbeeld. Ze kan voor 4000 harmonic dust een dragon hatchet of dragon pickaxe (of een van de varianten daarop) omzetten tot een crystal hatchet of crystal pickaxe. De hatchet en pickaxe aan je toolbelt werken hiervoor ook. Ook kun je bij haar crystal seeds opslaan. Wat dit voor doel heeft is momenteel niet bekend, maar je kunt het gebruiken om wat ruimte op je bank te besparen als je veel soorten crystal seeds hebt.

Lady Ithell

In het zuidoosten vind je alles dat je nodig hebt voor Construction. Je kunt er logs laten omzetten tot planken, er is een winkel met bouwmaterialen en er is zelfs een estate agent met een house portal. Voor 1.000.000 gp kun je je huis laten verplaatsen naar Prifddinas.

In het noordwesten kun je dagelijks 50 crystal-flecked sandstone hakken. Deze kun je bij de robust glass machine omzetten tot crystal glass, wat je weer kunt blazen tot een crystal flask. Deze heb je nodig om de combinatiepotions van de Meilyr-clan te maken. Lees daarvoor het stukje over de Meilyr-clan, dat hieronder staat. Naast sandstone vind je er acht plekken waar je soft clay kunt mijnen en zijn er een pottery oven en potter's wheels, net als een waterput en een cooking range waarvan het nut niet helemaal duidelijk is. Nog iets verder staat een tanner om je leerwaren te looien en ligt nog een zandbak, waar je emmers met zand kunt vullen.

Clan Meilyr

Meilyr-symboolHet Meilyr-gedeelte ligt in het noorden van de stad, ten oosten van het Hefin-gedeelte. De focus ligt er op Herblore en Dungeoneering. Lady Meilyr heeft dan ook een mooie verzameling planten uit Daemonheim in haar huisje in het noordoosten. Ook heeft ze een Herblore-winkeltje en verkoopt ze recepten voor combinatiepotions. Combinatiepotions maak je door meerdere potions samen te gooien in een crystal flask. De nieuwe potion combineert de effecten van de potions waaruit hij is samengesteld. Sommige recepten moet je eerst vinden in Dungeoneering voor je ze kunt kopen. Buiten haar huisje staat een fruit tree patch, met de bijbehorende farmer en tool leprechaun elf.

In het zuiden vind je vier harmony pillars. Hier kun je harmony moss op laten groeien om onder andere perfect juju potions mee te maken. De zaadjes kun je kopen bij de harmony pillar farmer die bij de bankkist in het oosten rondloopt en bij Lady Meilyr. De harmony pillar farmer verkoopt ook de recepten voor combinatiepotions.

Iets ten noorden van de harmony pillars is de ingang van een resource dungeon voor 95 Dungeoneering. Binnen vind je een gorajo die je elke dag een kaart kan geven die je kunt gebruiken bij Dungeoneering. Zo'n kaart kan bijvoorbeeld je XP verhogen of een recept voor een combinatiepotion garanderen. Ook vind je in de resource dungeon enkele pawya's en grenwalls, vliegen er tot drie implings rond, staat er een bloodwood tree en zijn er tot drie actieve divine locations. Je kunt er elke divine location aantreffen, maar als je naar iets specifieks op zoek bent zul je geluk moet hebben of andere werelden moeten proberen.

Gorajo resource dungeon

In het zuidoosten van het Meilyr-gedeelte vind je een andere resource dungeon, ditmaal voor wel 115 Dungeoneering! In deze grot vind je edimmu, sterke monsters die je enkel tijdens een Slayertaak kunt doden. Ook kun je er dagelijks 25 crystal-flecked sandstone hakken en kun je er, mits je een total level van 2490 of hoger hebt, elke dag iets uit de Motherlode Maw halen. De Maw ziet eruit als een woeste dierenkop en hangt aan de muur recht tegenover de ingang. De dingen die je uit de Maw krijgt variëren van enhancers die je schade verhogen tegen bepaalde monsters of die je meer punten geven bij bepaalde activiteiten tot implings en recepten voor combinatiepotions. Over het algemeen krijg je er spullen die je helpen bij de eisen voor de completionist cape (t).

Als je de Motherlode Maw nog niet kunt gebruiken of gewoon meer beloningen wilt hebben kun je praten met Wythien, buiten de eerste resource dungeon. Behalve dat hij de winkel met beloningen van Dungeoneering kan openen kan hij je ook beloningen van de Maw geven in ruil voor tien crystal motherlode shards. Ook kun je enhancers van de Maw die nog geen specifiek doel hebben bij hem laten focussen.

Clan Trahaearn

Trahaearn-symboolHet Trahaearn-gedeelte ligt in het zuiden van de stad, ten oosten van het Iorwerth-gedeelte. Dat de belangrijkste skills er Mining en Smithing zijn kun je in één oogopslag zien door op de kaart te kijken of door er eens langs te lopen. Overal staan namelijk stenen voor Mining. In het noordoosten liggen acht gem rocks, waarvan je uncuts van sapphire tot onyx kunt krijgen en soms zelfs een spirit gem. In het noordwesten vind je acht coal, zes mithril, acht adamantite en twee runite stenen. Dit alles kun je makkelijk banken bij de bankkist naast de herald.

Als je minder om geld en ores geeft en meer om XP kun je in het zuiden bij Lady Trahaearn Seren stones hakken. Hier krijg je stapelbare corrupted ore van. Deze kun je niet ruilen, maar kun je wel omsmelten voor pure XP. Dit kan bij de oven in het gebouw in het zuidoosten, waar ook vier aambeelden te vinden zijn. Als je 100 corrupted ore hebt omgesmolten krijg je een lamp voor 50.000 Smithing XP.

Seren stones

Tenslotte vind je in het oosten nog een tree patch, met de gebruikelijke twee oppassers.

Andere activiteiten en bezienswaardigheden

Onder deze kop staan enkele activiteiten en bezienswaardigheden in Prifddinas die niet specifiek onder een van de clans vallen, maar die wel interessant zijn.

Thieving

Prifddinas is een waar paradijs voor dieven. Vanaf level 91 kun je zakken van de workers in het Iorwerth-gedeelte rollen en tot 98 komt daar elk level een clan bij. In tegenstelling tot de meeste andere NPC's hoef je maar één keer op een elf te klikken. Je zult daarna continu blijven stelen tot het een keer mislukt. Dan zul je het bij een andere elf moeten proberen. Na drie mislukte pogingen kun je 20 minuten niet van die clan stelen. Dit is een erg populaire manier om te trainen op hoge levels, want het is weinig intensief, je krijgt er snel XP en de beloningen mogen er ook zijn: je kunt er onder andere clue scrolls (hard en elite), brawling gloves, crystal seeds en een hoop coins krijgen. Ook heb je een kleine kans om de symbol pieces te vinden die je nodig hebt voor Seren's symbol.

Betrapt

Voice of Seren

Een welbekend fenomeen in Prifddinas is de Voice of Seren. Seren bevoordeelt altijd twee clans, waardoor je extra voordelen krijgt door bij hen langs te gaan. Welke twee clans dit zijn verandert elk heel uur. Je zult bovenin je scherm – of ergens anders, als je je minigame-HUD hebt verplaatst – de symbolen van twee van de clans zien zweven. Dit zijn de twee die op dat moment van extra bonussen genieten. Als de Voice of Seren actief is bij een clan krijg je 20% meer XP voor de skillactiviteiten van die clan en in Thieving bij het bestelen van hun werkers, heb je meer kans op golden rocks van Shattered Heart in de skills van de clan en is er een kleine kans dat er een zeldzame crystal impling verschijnt bij de herald van de clan. Daarnaast heb je per clan nog een paar specifieke bonussen, die je kunt aflezen uit de onderstaande tabel.

PlaatjeClanVoordelen
AmloddAmlodd
 • Je krijgt bij de Summoning-obelisk bij het maken van scrolls 12 scrolls in plaats van de gebruikelijke 10.
 • Er is een kans dat er een chronicle van Divination zal verschijnen na het doden van een truthful, blissful of manifest shadow.
CadarnCadarn
 • Je krijgt wat XP in Ranged of Magic voor het verslaan van Cadarn rangers en magi. Je krijgt 200 Ranged XP per ranger en 200 Magic XP per mage.
CrwysCrwys
 • Je krijgt bij het hakken van bomen crystal geodes in plaats van bird's nests.
 • Er kan een Guthixian butterfly verschijnen bij het oogsten van de bush, herb en elder tree patch. Als je hem vangt krijg je XP in je laagste skill.
 • Er is een kans dat je gewassen een groeistadium zullen overslaan en dus sneller volgroeid zullen zijn.
HefinHefin
 • Je krijgt per onderdeel van het agilityparcours ook 25% van de Agility XP in Prayer.
 • Je krijgt twee keer zo snel velocity op het agilityparcours.
IorwerthIorwerth
IthellIthell
 • De kans dat een harmonium harp valser wordt is kleiner.
 • De winkel met Constructionmaterialen heeft twee keer zoveel op voorraad en wordt bijgevuld als hij leeg was terwijl de Voice begon.
MeilyrMeilyr
 • Er is een kans dat je fruitboom een groeistadium zal overslaan en dus sneller volgroeid is.
TrahaearnTrahaearn
 • Stenen met ore erin kunnen tijdelijk harmonized worden. Je kunt ze dan blijven hakken zonder dat ze leegraken, wat in het geval van runite erg veel kan opleveren.
 • Bij het hakken van coal, mithril, adamantite en runite heb je een kans corrupted ore te krijgen.
 • Je krijgt bij het omsmelten van corrupted ore soms swamp tar.
 • Er is een kans dat je boom een groeistadium zal overslaan en dus sneller volgroeid is.

Max Guild

In het zuidoosten van het Cadarn-gedeelte vind je de Max Guild. Als je één of meerdere skills op level 99 hebt of alle quests hebt gedaan kun je in de tuin gebruikmaken van twee portalen die je naar hoge skillplekken brengen. In het gebouw zelf, waar je pas in kunt als je alle skills op level 99 hebt, zijn onder andere een bank, toegang tot de Grand Exchange en een portaal dat je naar bosses brengt.

God Statue

Helemaal in het westen van de stad, langs de Ithell- en Amlodd-gedeeltes, staat een van de God Statues. Deze kun je een keer per maand bouwen voor XP in Construction en XP in Prayer of Slayer, afhankelijk van of je de lokale bevolking tegen je ophitst met de god die je uit de steen houwt. In Prifddinas krijg je Prayer XP door Queen Glarial af te beelden. Alle andere keuzes leveren je een vijand en wat Slayer XP op.

God Statue (Queen Glarial)

Titels

Met het openstellen van Prifddinas is ook een hele wagonlading aan nieuwe exotische titels in het spel gebracht. De volgende titels zijn bij ons bekend. Als er over Seren wordt gesproken wordt verwezen naar het fragment van Seren bovenin de Tower of Voices.

TitelHoe te krijgen
Speler of the AmloddPraat met Lord Amlodd nadat je een enlightenment scroll hebt gebruikt.
Speler of the CadarnVersla in totaal 1000 Cadarn elven. Je kunt hiervoor Cadarn rangers of magi doden.
Speler of the CrwysGebruik de Check-health-optie op een volgroeide elder tree.
Speler of the HefinVoltooi 200 rondjes op het Hefin-parcours.
Speler of the IorwerthVoltooi acht dark beast Slayertaken van Morvran.
Speler of the IthellMaak 100 crystal flasks.
Speler of the MeilyrOogst totaal 50 harmony moss.
Speler of the TrahaearnHak 100 corrupted ore.
Speler the CorruptedGebruik een corrupted ore op Seren.
Speler the StatuesqueVoltooi het gouden standbeeld van Shattered Heart.
Speler The FamousOverleef en voltooi Morvrans speciale opdracht.
Speler the ElfborneNeem een bacon mound, een chocolate bar en een bread mee naar Seren en gebruik een van de drie op haar.
Speler the RavenswornVind de dertien raven in de stad. Elke dertien dagen verschijnt er een raaf die je één keer kunt vinden, dus je doet minstens 156 dagen over deze titel.
Speler the StupendousMaak een uncooked stew binnen Prifddinas, terwijl je een mud pie draagt.
Speler the FracturedGebruik energy van Divination op Seren.
Speler of the NaragiPlant een crystal tree.
Speler the MeanderingDoe minstens tien minuten over het Hefin-parcours.
Dark Elf SpelerDraag een clan Iorwerth cape en val Seren aan. Hier is dan een rechtermuisknopoptie voor.
Lord of the Wait SpelerDraag een clan Hefin cape en gebruik de Rest-optie (rechtermuisknop op je running power) in de buurt van Seren. Je moet ook minstens 90 Prayer hebben.
Speler the MournerPraat met Lady Ithell terwijl je een volledig mournerkostuum draagt. Dit krijg je tijdens en na Mourning's Ends Part I door het doden van een mourner in het gebied achter de poort. Na Plague's End moet je een kist in het kantoor van de hoofdmourner in West Ardougne doorzoeken.
Lorehound SpelerVind alle memoriam crystals in Freneskae (zie Fate of the Gods) en in Prifddinas, vind alle pagina's van het boek van het Hefin-parcours en voltooi alle quests.
Speler of TarddiadPraat met alle clanleiders over hun clan.
Dark Lord SpelerVerdien de titels Lorehound, Lord of the Wait, the Statuesque, the Elven en the Mourner.
Speler the ElvenKoop alle clan capes.
Speler the TroublesomeVind het memoriam crystal achter de harmony pillar, in het zuidoosten van het Meilyr-gedeelte. Stop dit vervolgens in het memoriam device in de Tower of Voices. Je moet een clan Crwys cape dragen en drie cooking apples en drie chocolate bars bij je hebben.
Speler the CoedenswornDraag een clan Crwys cape, een setje splitbark armour en een broodoo mask, en gebruik vervolgens de Lunarspreuk Fertile Soil of Cure Plant op Coeden, in de zadenwinkel in het Crwys-gedeelte.
Speler the Hunter / the HuntressDraag een setje larupia camouflagekleding, een hunters' crossbow met passende schichten en een strung rabbit foot. Neem ook een teasing stick mee. Loop naar de zuidelijke ingang van de stad om wat verborgen sporen te vinden. Volg deze sporen naar Morvran en gebruik je teasing stick op de obelisk. Gebruik bij de Trahaearn je teasing stick op een gem rock. Versla bij de Cadarn een Cadarn magus met alle spullen nog aan. Een off-hand wapen en/of familiar kan handig zijn. Gebruik bij de Crwys de teasing stick op de spirit tree, bij de Meilyr op een harmony pillar, vervolgens op de lodestone in de Tower of Voices, op de crystal-flecked sandstone rots bij de Ithell en op het light rift bij de schaduwen in het Amlodd-gedeelte. Uiteindelijk vind je dan in het Hefin-gedeelte een konijntje bij het standbeeld van Seren, tussen het parcours en de serenity posts. Praat met het konijntje om de titel te ontvangen.
Sword Artist SpelerVerander je geslacht als je geen man bent bij de Make-over Mage en verander je haar naar de stijl "Evanstyle" in de kleur "Zamorak black". Draag een black longsword en een off-hand adamant longsword, stap op een van de serenity posts in het Hefin-gedeelte en neem achtereenvolgens de Lotus, Bow, Ward en Crane posities aan.
Speler the ChallengedEet 50 bananen op in Prifddinas terwijl je een banner (fairy) en een volledig mime- of kerstmannenkostuum draagt.
Sneaky SpelerDraag alleen een clan Iorwerth cape en besteel met een ninja impling jar in je inventory werkers van alle acht de clans binnen 90 seconden. Hiervoor heb je 98 Thieving nodig.
Sweet Tooth SpelerEet binnen Prifddinas een apple pie, summer pie, redberry pie, cake, chocolate cake, choc chip crunchies, fruit batta, chocolate bomb, chocolate bar en choc-ice.

Er zijn ook nog enkele titels te krijgen bij de Distraction & Diversion Rush of Blood.

Bronvermelding

Over deze pagina

Geschreven door Siddy00, met dank aan Zilliewan voor bijdragen aan deze pagina.

Heb je een verbetering voor deze pagina? Stel een wijziging voor!

Lunagang maakt gebruik van cookies voor het opslaan van instellingen, het verzamelen van statistieken en om passende advertenties weer te geven. Door deze balk weg te klikken of de website blijven te gebruiken, ga je akkoord met ons cookiebeleid.