Dungeoneering - Herblore

Bij complexity level 5 en hoger kun je Herblore gebruiken. Herblore werkt in Daemonheim op dezelfde manier als buiten Daemonheim. Je hebt een aantal herbs, die je moet schoonmaken. De schoongemaakte herbs doe je in een vial met water. Vervolgens voeg je een ingrediënt toe en je hebt een bijzonder drankje. Veel van de ingrediënten kun je bij de Smuggler kopen. De herbs kun je van monsters of met Farming krijgen.

Herbs schoonmaken

In Daemonheim zijn er andere herbs dan er buiten.

PlaatjeHerblore levelHerbXP
Plaatje3Sagewort2,1
Plaatje4Valerian3,2
Plaatje8Aloe4
Plaatje34Wormwood leaf7,2
Plaatje37Magebane7,7
Plaatje41Featherfoil8,6
Plaatje67Winter's grip12,7
Plaatje70Lycopus13,1
Plaatje74Buckthorn13,8

Drankjes maken

Let op: als je bijvoorbeeld zes levels omhoog moet, maar je potion geeft er maar vier, dan kun je niet twee keer een potion drinken om acht levels omhoog te gaan.

PlaatjeHerblore levelNaamHerb nodigIngrediëntXPEffect
Plaatje3Weak magic potion Plaatje
Sagewort
Plaatje
Void dust
21Verhoogt Magic met 4 + 10% van je Magic
Plaatje5Weak ranged potion Plaatje
Valerian
Plaatje
Void dust
34Verhoogt Ranged met 4 + 10% van je Ranged
Plaatje7Weak melee potion Plaatje
Valerian
Plaatje
Misshapen claw
37,5Verhoogt je Attack en Strength met 4 + 10% van elk level
Plaatje9Weak defence potion Plaatje
Aloe
Plaatje
Void dust
41Verhoogt Defence met 4 + 10% van je Defence
Plaatje12Weak stat restore potion Plaatje
Aloe
Plaatje
Red moss
47Herstelt levels (op Prayer en Summoning na) met 5 + 12% van je level
Plaatje15Weak cure potion Plaatje
Aloe
Plaatje
Firebreath whiskey
53,5Geneest ziekte en vergiftiging en maakt je vijf minuten immuun voor vergif, ziekte en vuur van draken.
Plaatje18Weak rejuvenation potion Plaatje
Aloe
Plaatje
Misshapen claw
57Herstelt Prayer en Summoning met 4 + 8% van je level
Plaatje21Weak weapon poison Plaatje
Sagewort
Plaatje
Firebreath whiskey
61Vergiftigt wapens met vergif die bij 20 begint
Plaatje24Weak gatherer's potion Plaatje
Sagewort
Plaatje
Red moss
65Verhoogt Woodcutting, Mining, Fishing en Divination met 3 + 2% van de levels
Plaatje27Weak artisan's potion Plaatje
Valerian
Plaatje
Red moss
68,5Verhoogt Smithing, Crafting, Fletching, Construction en Firemaking met 3 + 2% van de levels
Plaatje30Weak naturalist's potion Plaatje
Sagewort
Plaatje
Misshapen claw
72Verhoogt Cooking, Farming, Herblore en Runecrafting met 3 + 2% van de levels
Plaatje33Weak survivalist's potion Plaatje
Valerian
Plaatje
Firebreath whiskey
75Verhoogt Agility, Hunter, Thieving en Slayer met 3 + 2% van de levels
Plaatje36Magic potion Plaatje
Wormwood leaf
Plaatje
Void dust
79,5Verhoogt Magic met 5 + 14% van je Magic
Plaatje38Ranged potion Plaatje
Magebane
Plaatje
Void dust
83Verhoogt Ranged met 5 + 14% van je Ranged
Plaatje40Melee potion Plaatje
Magebane
Plaatje
Misshapen claw
86,5Verhoogt Attack en Strength met 5 + 14% van je levels
Plaatje42Defence potion Plaatje
Featherfoil
Plaatje
Void dust
89Verhoogt Defence met 5 + 14% van je Defence
Plaatje45Stat restore potion Plaatje
Featherfoil
Plaatje
Red moss
93Verhoogt stats (behalve Prayer en Summoning) met 7 + 17% van de levels
Plaatje48Cure potion Plaatje
Featherfoil
Plaatje
Firebreath whiskey
98,5Geneest ziekte en vergiftiging en maakt je tien minuten immuun voor vergif, ziekte en vuur van draken.
Plaatje51Rejuvenation potion Plaatje
Featherfoil
Plaatje
Misshapen claw
105,5Herstelt Prayer en Summoning met 7 + 15% van de levels
Plaatje54Weapon poison Plaatje
Wormwood leaf
Plaatje
Firebreath whiskey
114Vergiftigt wapens met vergif die bij 40 begint
Plaatje57Gatherer's potion Plaatje
Wormwood leaf
Plaatje
Red moss
123,5Verhoogt Woodcutting, Mining, Fishing en Divination met 4 + 4% van de levels
Plaatje60Artisan's potion Plaatje
Magebane
Plaatje
Red moss
131Verhoogt Smithing, Crafting, Fletching, Construction en Firemaking met 4 + 4% van de levels
Plaatje63Naturalist's potion Plaatje
Wormwood leaf
Plaatje
Misshapen claw
139,5Verhoogt Cooking, Farming, Herblore en Runecrafting met 4 + 4% van de levels
Plaatje66Survivalist's potion Plaatje
Magebane
Plaatje
Firebreath whiskey
147Verhoogt Agility, Hunter, Thieving en Slayer met 4 + 4% van de levels
Plaatje69Strong magic potion Plaatje
Winter's grip
Plaatje
Void dust
155,5Verhoogt Magic met 6 + 20% van je Magic
Plaatje71Strong ranged potion Plaatje
Lycopus
Plaatje
Void dust
160Verhoogt Ranged met 6 + 20% van je Ranged
Plaatje73Strong melee potion Plaatje
Lycopus
Plaatje
Misshapen claw
164Verhoogt Attack en Strength met 6 + 20% van je levels
Plaatje75Strong defence potion Plaatje
Buckthorn
Plaatje
Void dust
170,5Verhoogt Defence met 6 + 20% van je Defence
Plaatje78Strong stat restore potion Plaatje
Buckthorn
Plaatje
Red moss
173,5Herstelt je levels (behalve Prayer en Summoning) met 10 + 24% van de levels
Plaatje81Strong cure potion Plaatje
Buckthorn
Plaatje
Firebreath whiskey
178Geneest ziekte en vergiftiging en maakt je twintig minuten immuun voor vergif, ziekte en vuur van draken.
Plaatje84Strong rejuvenation potion Plaatje
Buckthorn
Plaatje
Misshapen claw
189,5Herstelt Prayer en Summoning met 10 + 22% van de levels
Plaatje87Strong weapon poison Plaatje
Winter's grip
Plaatje
Firebreath whiskey
205,5Vergiftigt wapens met vergif die bij 60 begint
Plaatje90Strong gatherer's potion Plaatje
Winter's grip
Plaatje
Red moss
234Verhoogt Woodcutting, Mining, Fishing en Divination met 6 + 6% van je levels
Plaatje93Strong artisan's potion Plaatje
Lycopus
Plaatje
Red moss
253Verhoogt Smithing, Crafting, Fletching, Construction en Firemaking met 6 + 6% van je levels
Plaatje96Strong naturalist's potion Plaatje
Winter's grip
Plaatje
Misshapen claw
279Verhoogt Cooking, Farming, Herblore en Runecrafting met 6 + 6% van je levels
Plaatje99Strong survivalist's potion Plaatje
Lycopus
Plaatje
Firebreath whiskey
315,5Verhoogt Agility, Hunter, Thieving en Slayer met 6 + 6% van je levels

Overzicht

Het onderstaande schema kun je gebruiken tijdens het trainen van Dungeoneering. Wanneer je door een deur moet waar je een level voor nodig hebt die je nog niet hebt, kun je hier opzoeken welke ingrediënten je nodig hebt voor een potion. Met de potion kun je misschien wel door de deur.

WeakNormaalStrongVoid dustMisshapen clawRed mossFirebreath whiskey
SagewortWormwoodWinter's gripMagicNaturalist'sGatherer'sPoison
ValerianMagebaneLycopusRangedMeleeArtisan'sSurvivalist's
AloeFeatherfoilBuckthornDefenceRejuvenationStat restoreCure

Over deze pagina

Met dank aan Darkabyss, Llynxx en hc warrior90 voor bijdragen aan deze pagina.

Heb je een verbetering voor deze pagina? Stel een wijziging voor!

Lunagang maakt gebruik van cookies voor het opslaan van instellingen, het verzamelen van statistieken en om passende advertenties weer te geven. Door deze balk weg te klikken of de website blijven te gebruiken, ga je akkoord met ons cookiebeleid.