Achievements van Ardougne

Inleidend plaatje

Gemakkelijke taken

Eisen: Je moet Biohazard, Gertrude's Cat, Plague City, Rune Mysteries en Tower of Life hebben voltooid. Je hebt ook 16 Thieving en 15 Fishing nodig. Wanneer je Monk's friend nog niet hebt gedaan, heb je een vriend nodig die de quest wel heeft gedaan.

Spullen: Silk, kat (geen kitten), cow hide, unicorn horn, geld, ring of duelling

Beloning:

Een keer 1.000 xp in een skill naar keuze. De skill moet 25 of hoger zijn als je xp wilt krijgen. Je krijgt ook een ardougne cloak 1. Praat met Dr. Orbon in de kerk van Ardougne voor je beloning.

Wanneer je de cloak draagt

 • Onbeperkt teleporteren naar de monastery ten zuiden van East-Ardougne.
 • Meer drops van de monsters uit de Tower of Life zullen noted zijn.
 • De kans zal kleiner zijn dat je gesnapt wordt tijdens het bestelen van kraampjes in Ardougne.

Altijd

 • Je zult twee keer zoveel death runes (200) krijgen als je je kat inlevert bij citizens in West Ardougne.
 • Je zult een 10% prayerboost krijgen tijdens het spelen van Castle Wars.

Geef deze taken weer

Have Wizard Cromperty teleport you to the essence mine

Laat Wizard Cromperty je teleporteren naar de mijn waar je rune essences kunt hakken. Hiervoor heb je Rune mysteries nodig. Wizard Cromperty is in zijn huisje in het noordoosten Ardougne.

Attempt to steal from any stall in Ardougne Market, or from any guard

Probeer wat te stelen van een stalletje of een guard op de marktplaats van Ardougne. Je hebt hiervoor ten minste 5 thieving nodig.

Sell silk to the silk trader in Ardougne for 60gp each

Verkoop silk aan de silk trader op de marktplaats van Ardougne. Vraag dan 120 gp voor je silk. Hij zal 50 gp aanbieden, maar toch akkoord gaan met 60 gp als je zegt dat je er 60 voor wilt.

Use the altar in West Ardougne's church

Gebruik het altaar in de kerk in West Ardougne. Om in West Ardougne te komen, heb je Plague City nodig.

Go out fishing on the Fishing Trawler

Doe mee aan een Trawler Trip in Port Khazard. Praat met Murphy op de pier om mee te gaan of ga zijn schip op. Je hebt hiervoor 15 fishing nodig.

Enter the Combat Training Camp north of Ardougne

Ga het Combat Training Camp ten noorden van Ardougne binnen. Je hebt hiervoor de quest Biohazard nodig.

Talk to a civilian in West Ardougne about selling a cat

Praat met een inwoner van West Ardougne over het verkopen van je kat. Je moet hiervoor wel een kat meebrengen. Dit mag geen kitten zijn. Je hebt de quest Gertrude's Cat nodig om een kat te hebben. Om in West Ardougne te komen heb je Plague City nodig.

Kill a unicow in the Tower of Life

Dood een unicow in de kelder van de Tower of Life. Je hebt hiervoor de quest Tower of Life en een cow hide en unicorn horn nodig. Gebruik deze twee voorwerpen vervolgens op het altaar van de unicow in het noordwesten.

Get a civilian to throw a tomato at the army recruiter in West Ardougne

Zorg ervoor dat een inwoner een tomaat gooit naar de man die soldaten rekruteert voor het leger. Praat met de recruiter en de inwoners zullen hem vanzelf met tomaten bekogelen. Om in West Ardougne te komen heb je Plague City nodig.

Sail from East Ardougne to Karamja

Neem het schip van Ardougne naar Karamja. Dit kost 30 gp.

Attempt to picklock a certain door east of the gem stall in Ardougne's marketplace

Probeer de deur ten oosten van het edelstenenstalletje in Ardougne open te breken. Je hebt hier 16 thieving voor nodig.

Spend some Penguin Points with Larry (or Chuck) at Ardougne Zoo

Spendeer wat pinguïnpunten van Penguin Hide and Seek bij Larry of Chuck in de Ardougne Zoo.

Use the Summoning obelisk to the east of the Fight Arena

Gebruik de Summoning obelisk ten oosten van de Fight Arena. Je hoeft niet de quest Wolf Whistle voltooid te hebben.

Pop a balloon in the monastery south of Ardougne

Laat een ballon in de monastery ten zuiden van Ardougne knallen. Je hebt hiervoor de quest Monk's Friend nodig. Praat met brother Omad om de ballonnen te laten verschijnen. Als je de quest niet hebt gedaan, moet aan je een vriend vragen of hij het feestje voor je kan regelen.

Buy a water-filled vial from the general store run by Aemad and Kortan

Koop een vial gevuld met water in de general store van Ardougne. Deze is ten noorden van de dierentuin.

Use the noticeboard near in the Observatory to gather information about shooting stars

Bekijk het notitiebord in de Observatory om informatie te krijgen over vallende sterren.

Kill something on the Khazard Battlefield

Dood iets op het battlefield ten zuidwesten van Ardougne.

Buy a skewered kebab from the Poison Arrow pub

Koop een skewered kebab in het café de Poison Arrow. Dit kost 25 gp. Het café is in het zuidoosten van Ardougne, bij de haven.

View the Hunter equipment in Aleck's shop

Bekijk de handelswaren in de winkel van Aleck in Yanille.

Talk to the head servant at the servants' guild to find out about servants for your house

Praat met de hoofdbediende in het bediendenhuis in het noorden van East Ardougne over bedienden in je huis.

Use a ring of duelling to teleport to Castle Wars

Gebruik een ring of duelling om naar Castle Wars te teleporteren.

Talk to Tindel Marchant about identifying swords

Praat met Tindel Marchant op de zuidelijke pier in Port Khazard over het identificeren van zwaarden.

Gemiddelde taken

Eisen: Je moet Enlightened Journey, Fairy Tale Part II - Cure a Queen, The Hand in the Sand, Kennith's Concerns, Meeting History, Plague City, Sea Slug en Tower of Life hebben voltooid. Je hebt ook 39 Agility, 21 Ranged, 38 Strength, 46 Mining, 51 Magic, 49 Farming, 3 Fishing en 38 Thieving nodig.

Spullen: Dramen of Lunar staff als je Fairy Tale Part III nog niet hebt gedaan, mithril crossbow of hoger, mithril grapple, pure essence, rubium of een pickaxe, spade, 3 watermelon seeds, seed dibber, 2 law runes, 2 water runes, yew logs (10 als je nog nooit met hot air balloons naar Castle wars bent gegaan), enchanted key, fishing rod met bait of small fishing net, pickaxe, raw swordfish, raw chicken. Eventueel een normal log.

Beloning:

Een keer 7.500 xp in een skill naar keuze. De skill moet 45 of hoger zijn als je xp wilt krijgen. Je ardougne cloak 1 wordt betoverd naar een ardougne cloak 2. Haal je beloning op bij de Town crier op het plein van Ardougne.

Wanneer je de cloak draagt

 • Je kunt met de cape een keer per dag teleporteren naar de allotment patch ten noorden van Ardougne
 • Je kunt beter zakkenrollen in Ardougne
 • Je krijgt nog meer noted drops van wezens van Tower of Life
 • Je hebt een grotere kans op meer runes bij Ourania altaar

Altijd

 • Je kunt 100 pure essences per dag van wizard Cromperty krijgen
 • Je kunt de town crier in Ardougne vragen om je ring of life je naar Ardougne te laten teleporteren als hij wordt geactiveerd

Geef deze taken weer

Enter the unicorn pen in Ardougne Zoo using the fairy rings

Ga het hok met de eenhoorn in de dierentuin binnen door de fairy rings te gebruiken. Draag je dramen staff en neem de code BIS. Je hebt de quest Fairy Tale Part II - Cure a Queen nodig.

Teleport to the Wilderness using the lever in Ardougne

Teleporteer naar de wildernis door aan de hendel te trekken. De hendel is in het huisje ten noordwesten van het kasteel van Ardougne.

Grapple over Yanille's south wall

Schiet je grapple met een mithril crossbow of hoger af om over de zuidmuur van Yanille te gaan. Je hebt hiervoor 39 agility, 21 ranged en 38 strength nodig.

Craft some runes at Ourania Altar

Maak wat runes bij het Ourania altaar. Een hoog combat level bespaart tijd. Er lopen namelijk agressieve monsters met een hoog level rond, die met alle stijlen aan kunnen vallen en maximaal 188 hitten. Er zijn twee routes: een lange, waar geen monsters zijn, en een korte, waar de monsters zijn. Je hebt hiervoor pure essences nodig.

Sell some rubium to Ezekial Lovecraft in Witchaven

Verkoop wat rubium aan Ezekial Lovecraft in Witchaven. Rubium kun je hakken in de grot van de quest Kennith's Concerns (west van Witchaven). Je hebt behalve die quest ook 46 mining nodig. Ezekial Lovecraft is in het oosten van Witchaven.

Pick watermelons from the Farming patch north of Ardougne

Oogst watermeloenen van de patch ten noorden van Ardougne. Je hebt 3 watermelon seeds en een seed dibber nodig om ze te planten.

Cast the Ardougne Teleport spell

Teleporteer naar Ardougne. Je hebt hiervoor de quest Plague city nodig en 51 magic.

Travel to Castle Wars by hot-air balloon

Ga naar Castle Wars door middel van een luchtballon. Als je dit nog nooit gedaan hebt, moet je voor deze taak 10 yew logs meenemen. Ook heb je 50 Firemaking nodig. Wanneer je al wel eens de ballon naar Castle Wars hebt gepakt, heb je maar één yew log nodig. Je kunt eventueel eerst bij Castle Wars naar Entrana gaan met een normale log en vervolgens weer terug naar Castle Wars.

Claim buckets of sand from Bert in Yanille

Vraag om emmers met zand bij Bert in Yanille. Bert is oost van de house portal. Je hebt hiervoor de quest Hand in the Sand nodig.

After Meeting History, return to the past and talk to Sarah about Herblore

Ga na Meeting history naar het verleden en praat met Sarah over herblore. Hiervoor heb je de enchanted key nodig. Pak hem van de bank of haal hem van je key ring. Je mag op de sleutel na niets bij je hebben. Als je de sleutel niet meer hebt, moet je naar Jorral in de wachttoren ten noordwesten van West Ardougne gaan en de sleutel terugvragen. Loop vervolgens naar de schapenboerderij van Sheep herder en ga op de plaats staan die hieronder met een kruis is aangegeven. Wrijf daar over je sleutel en kies “Past B”. Praat daar vervolgens met Sarah over Herblore.

Locatie

Catch a fish at the Fishing Platform using either a net or rod

Vang een vis op het Fishing Platform door een net of een hengel te gebruiken. Je hebt hiervoor de quest Sea Slug en 3 fishing nodig. Laat je door Jeb Wormwood of Holgart (afhankelijk van quests) ten noordwesten van Witchaven naar het platform brengen. Wanneer je Salt in the Wound bent begonnen, zul je deze quest eerst moeten afmaken.

Cross the River Dougne using the log balance

Ga de rivier in Ardougne over door over de boomstam ten westen van de noordelijke bank te lopen. Je hebt hiervoor 33 agility nodig.

Pickpocket the master farmer north of Ardougne

Plunder de broekzakken van de master farmer ten noorden van Ardougne. Je hebt hiervoor 38 thieving nodig.

Attempt to steal a nature rune from a chest in Ardougne

Probeer een nature rune uit de kist in Ardougne te stelen. Deze kist staat boven in het huisje ten oosten van de edelstenenstal. Je hebt hiervoor 28 thieving nodig.

Mine some coal from the rocks east of Ardougne

Hak wat kolen ten oosten van Ardougne. Je hebt hiervoor 30 mining nodig.

Kill a swordchick in the Tower of Life

Dood een swordchick in de Tower of Life. Gebruik hiervoor een raw swordfish en een raw chicken op het altaar van de swordchick in het zuidwesten. Je hebt hiervoor de quest Tower of Life nodig.

Moeilijke taken

Eisen: Je moet Back to my Roots, Catapult Construction, Legends' Quest, Lunar Diplomacy, Monkey Madness, Tower of Life en Watchtower hebben voltooid. Je hebt ook 71 Magic, 65 Thieving, 59 Hunter, 59 Slayer, 57 Agility en 57 Farming nodig. Je moet ook 500 muziekjes hebben gehaald.

Spullen: Combat bracelet of skills necklace, wapen, voedsel, 3 law runes, 8 earth runes, 2 astral runes, gloves of silence, giant frog legs van Giant frogs, raw cave eel (Fishing), greegree van een Karamja-aapje, hatchet, seed dibber, knife, small fishing net, rope, lockpick. Wapenrusting kan handig zijn. Je moet ook een papaya of coconut tree in je farming patch bij Tree Gnome Village hebben staan.

Beloning:

Een keer 28.000 xp in een skill naar keuze.

Om de xp te krijgen moet de skill minimaal level 60 zijn. Je ardougne cloak 2 wordt betoverd naar een ardougne cloak 3. Haal je beloning op bij Aleck in de Hunter Store in Yanille.

Wanneer je de cloak draagt
 • Zul je wanneer je een kist in Ardougne Castle of onder de Chaos Druids' Tower besteelt geteleporteerd worden naar een plaats ten noorden van de noordelijke bank van East-Ardougne in plaats van een random locatie.
 • Zullen meer drops van de monsters in de Tower of Life noted zijn.
 • Zal de kans kleiner zijn dat je ontdekt wordt bij het zakkenrollen of het bestelen van stallen.

Altijd

 • Wizard Cromperty zal je elke dag gratis 150 noted pure essence geven.
 • Mogelijkheid om de Watchtower Teleport om te wisselen met Yanille Teleport.

Geef deze taken weer

Recharge a bracelet of combat or a necklace of skills at the Legends' Guild

Laad een combat bracelet of een skill necklace op in de Legends' Guild. Gebruik ze op de totempaal om dit te doen. Je hebt hiervoor de Legends' quest nodig.

Kill a shadow warrior in the Legends' Guild basement

Dood een shadow warrior in de kelder van de Legends' Guild. Je hebt hiervoor de Legends' quest nodig.

Enter the Magic Guild in Yanille

Ga de Magic Guild in Yanille binnen. Je hebt hiervoor 66 magic nodig.

Use the portal in the Magic Guild to teleport to Thormac's tower

Gebruik het westelijke portaal op de bovenverdieping van de Magic Guild om naar Thormac's tower, ook wel bekend als de Sorcerer's tower, te teleporteren.

Be on the winning side in a game of Castle Wars

Win een potje Castle Wars.

Cast the Ourania Teleport spell

Teleporteer naar het Ourania altaar. Zet hiervoor Lunar Magics aan. Je hebt 71 magic en de quest Lunar Diplomacy nodig.

Pickpocket a watchman in Yanille while wearing gloves of silence

Plunder de broekzakken van een wachter in Yanille terwijl je gloves of silence draagt. Je hebt hier 65 thieving en 54 hunter voor nodig.

Kill a frogeel in the Tower of Life

Dood een frogeel in de Tower of Life. Gebruik giant frog legs en een raw cave eel op het westelijke altaar.

Je hebt hiervoor de quest Tower of Life nodig.

Have a monkey minder put you in Ardougne Zoo's monkey cage

Laat een monkey minder je in het hok van de apen gooien. Draag hiervoor je de Karamja greegree van de quest Monkey Madness en praat met de monkey minder.

Kill your own jade vine after the Back to my Roots quest

Dood je jade vine na de quest Back to my Roots. De patch is bij het gebouw ten westen van de marktplaats van Ardougne. Je hebt hier 59 slayer voor nodig.

De jade vinde kun je elke 15 uur in de tuin van Lord Handlemort in Ardougne planten. De plant heeft twee stadia waarin je xp kunt krijgen: een stadium voor Farming xp en een stadium voor Slayer xp. Het duurt 12 uur voordat de plant groot is. Doe "Check health" om 1500 farming xp te halen. Vervolgens zal er elk half uur een nieuwe tak aan de plant groeien. Als er vijf takken aan zijn gegroeid, zal de plant veranderen in een wild jade vine. Dit is een monster van level 91, dat met elke aanvalsstijl aan kan vallen en je kan vergiftigen. Je moet het monster met een hatchet aanvallen. Je moet ook secateurs bij je hebben.

Use the Air Guitar emote near the musician outside the monastery south of Ardougne

Doe de emotie Air Guitar bij de muzikant ten zuiden van de monastery. Je moet hiervoor 500 muziekjes hebben gehaald.

Cast the Watchtower Teleport spell

Teleporteer naar de Watchtower. Je hebt hier de quest Watchtower en 58 magic voor nodig.

Cross the monkey bars in the Yanille Agility Dungeon

Ga over de monkey bars in de Yanille Agility Dungeon, die ten noorden van Yanille is. Je hebt hier 57 agility voor nodig.

Catch a red salamander from the Hunter area outside of Ourania Altar

Vang een rode salamander buiten de grot van het Ourania altaar. Je hebt hiervoor 59 hunter nodig en een small fishing net en rope.

Pick a papaya or coconut from the fruit tree patch near Tree Gnome Village

Pluk een papaya of een kokosnoot van je fruitboom in de patch ten westen van Tree Gnome Village. Je hebt hier minstens 57 farming voor nodig.

Attempt to steal blood runes from the chest in the chaos druid tower's dungeon

Probeer blood runes uit de kist in de kelder van de chaos druid tower ten noorden van Ardougne te stelen. Je hebt hier 59 thieving voor nodig. Om in de toren te komen, heb je een lockpick nodig.

Use a catapult in Castle Wars after gaining the knowledge from the Catapult Construction quest

Gebruik de katapult in Castle Wars nadat je de quest Catapult Construction hebt gedaan.

Elitetaken

Eisen: Je moet Mage of Zamorak (Abyss), Rune Mysteries en Wolf Whistle hebben voltooid. Je hebt ook 93 Summoning, 82 Thieving, 81 Fishing, 91 Smithing, 69 Fletching, 10 Crafting en 75 Runecrafting nodig.

Spullen: Abyssal titan pouch, spullen voor Fishing trawler, lockpick, pure essence, giant pouch van Runecrafting, rune bar, hammer, knife, raw meat, yew logs

Beloning:

Vier keer 50.000 xp in een skill naar keuze. De skill moet 85 of hoger zijn als je xp wilt krijgen. Je ardougne cloak 3 wordt betoverd naar een ardougne cloak 4. Haal je beloning op bij Aleck in de Hunter Store van Yanille.

Wanneer je de cloak draagt

 • Onbeperkt teleporteren naar de farmingpatch ten noorden van Ardougne
 • Junk van de Fishing Trawler zal omgezet worden naar nuttigere spullen
 • Er bestaat nu een kleine kans dat je twee rune crossbow limbs tegelijk maakt in Yanille
 • Met de cape kun je een keer per dag je summoningpoints volledig herladen

Altijd

 • Bert zal nadat je met hem hebt gepraat elke dag 120 buckets of sand naar je bank sturen

Geef deze taken weer

Let op: je kunt pas met deze taken beginnen als je de gemakkelijke, gemiddelde en moeilijke taken af hebt. Praat met Aleck in Yanille om ze te starten.

Catch a Manta Ray in the Fishing Trawler activity

Vang een Manta Ray tijdens de activity Fishing Trawler. Hiervoor heb je 81 fishing nodig. Boosts werken bij deze taak. Boost pas wanneer je de beloning pakt.

Have an abyssal titan familiar hold essence for you, while runecrafting at Ourania Altar

Laat je abyssal titan je essences voor je dragen terwijl je aan het runecraften bent bij het ourania altaar. Je hebt hiervoor 93 summoning nodig. Boosts werken niet bij deze taak.

Attempt to picklock the door to the basement in Yanille Agility Dungeon

Probeer de deur naar de Agility Dungeon vanuit Yanille open te breken. Je hebt hiervoor een lockpick en 82 thieving nodig. Boosts werken bij deze taak.

Remove pure essence from a giant pouch at Ourania Altar

Haal pure essences uit je giant pouch bij het ourania altaar. Je hebt hiervoor 75 Runecrafting nodig. Boosts werken niet bij deze taak.

Make a rune crossbow yourself, from scratch, performing each step in within either Witchaven or Yanille

Maak een rune crossbow en zorg ervoor dat je elke stap vanaf het begin in Witchaven of in Yanille doet. Maak eerst een sinew door raw meat te koken en spin dat op het spinnewiel in Witchaven tot een crossbow string. Pak vervolgens een yew log en maak er met een knife een yew crossbow stock van. Smeed runite limbs op het aambeeld in Yanille en zet die op de stok. Doe er vervolgens een crossbow string aan. Je hebt hier 69 Fletching, 10 Crafting en 91 Smithing voor nodig. Boosts werken bij deze taak.

Plattegrond

Gemakkelijke taken   Gemiddelde taken   Moeilijke taken   Elitetaken

Snelle route

Het is niet leuk om ver te moeten lopen, daarom hebben we voor jullie een snelle route per moeilijkheidsgraad uitgewerkt. Er staat niet bij hoe je de taak moet uitvoeren, dat staat eerder in deze guide beschreven.

Snelle route - Gemakkelijke achievements

Benodigdheden: Silk, kat, cow hide, unicorn horn, geld, ring of duelling.

Snelle route - Gemiddelde achievements

Benodigdheden: Dramen staff, mithril crossbow of hoger, mithril grapple, pure essence, rubium of een pickaxe, spade, 3 watermelon seeds, seed dibber, 2 law runes, 2 water runes, 1 yew log (10 als je nog nooit met hot air balloons naar Castle Wars bent gegaan), enchanted key, fishing rod met bait of small fishing net, pickaxe, raw swordfish, raw chicken. Eventueel een normal log.

Snelle route - Moeilijke achievements

Benodigdheden: Combat bracelet of skills necklace, wapen, voedsel, 3 law runes, 8 earth runes, 2 astral runes, gloves of silence, giant frog legs van Giant frogs, raw cave eel (Fishing), greegree van een Karamja-aapje, hatchet, seed dibber, knife, small fishing net, rope, lockpick. Wapenrusting kan handig zijn. Je moet ook een papaya of coconut tree in je farming patch bij Tree Gnome Village hebben staan.

Snelle route - Elite achievements

Benodigdheden: Abyssal titan pouch, spullen voor Trawler trip, lockpick, pure essence, giant pouch van Runecrafting, rune bar, hammer, knife, raw meat en yew logs

Over deze pagina

Met dank aan King Rico, Dromertjuh, Demonjuul, Gen Tommy, Son Of Jezus, Steff, Yakuz en nocb hawqs voor bijdragen aan deze pagina.

Heb je een verbetering voor deze pagina? Stel een wijziging voor!

Lunagang maakt gebruik van cookies voor het opslaan van instellingen, het verzamelen van statistieken en om passende advertenties weer te geven. Door deze balk weg te klikken of de website blijven te gebruiken, ga je akkoord met ons cookiebeleid.